Apply now on the coolest training!

Aplikoni tani në trajnimin "Creative Tiktok"

Tarifa e Trajnimit: Nga 300€ në 150€, Kohëzgjatja e trajnimit: 1.5 Muaj

Shkarkoni Axhendën

Ju do të kontaktoheni nga koordinatorët tanë rreth aplikimit tuaj si dhe do të pajiseni me axhendën e trajnimit.

Sigurohu që nuk je Robot!

Mesoni se si te shfrytezoni potencialin e Tik Tok dhe te gjeneroni te ardhura!      Mesoni se si te shfrytezoni potencialin e Tik Tok dhe te gjeneroni te ardhura!      Mesoni se si te shfrytezoni potencialin e Tik Tok dhe te gjeneroni te ardhura!      Mesoni se si te shfrytezoni potencialin e Tik Tok dhe te gjeneroni te ardhura!      Mesoni se si te shfrytezoni potencialin e Tik Tok dhe te gjeneroni te ardhura!      Mesoni se si te shfrytezoni potencialin e Tik Tok dhe te gjeneroni te ardhura!      Mesoni se si te shfrytezoni potencialin e Tik Tok dhe te gjeneroni te ardhura!      Mesoni se si te shfrytezoni potencialin e Tik Tok dhe te gjeneroni te ardhura!     

Mesoni se si te shfrytezoni potencialin e Tik Tok dhe te gjeneroni te ardhura!      Mesoni se si te shfrytezoni potencialin e Tik Tok dhe te gjeneroni te ardhura!      Mesoni se si te shfrytezoni potencialin e Tik Tok dhe te gjeneroni te ardhura!      Mesoni se si te shfrytezoni potencialin e Tik Tok dhe te gjeneroni te ardhura!      Mesoni se si te shfrytezoni potencialin e Tik Tok dhe te gjeneroni te ardhura!      Mesoni se si te shfrytezoni potencialin e Tik Tok dhe te gjeneroni te ardhura!      Mesoni se si te shfrytezoni potencialin e Tik Tok dhe te gjeneroni te ardhura!      Mesoni se si te shfrytezoni potencialin e Tik Tok dhe te gjeneroni te ardhura!