Regjistrimet e Influencer Academy janë hapur!

Aplikimet për Scholarships kanë përfunduar!

Influencer Academy Scholarship

Suporton 1 talent duke ofruar një full scholarship.

1. Aplikimet janë hapur.      2. Trajnerë dhe mentorë shqiptarë dhe të huaj.      1. Aplikimet janë hapur.      2. Trajnerë dhe mentorë shqiptarë dhe të huaj.      1. Aplikimet janë hapur.      2. Trajnerë dhe mentorë shqiptarë dhe të huaj.      1. Aplikimet janë hapur.      2. Trajnerë dhe mentorë shqiptarë dhe të huaj.     

1. Aplikimet janë hapur.      2. Trajnerë dhe mentorë shqiptarë dhe të huaj.      1. Aplikimet janë hapur.      2. Trajnerë dhe mentorë shqiptarë dhe të huaj.      1. Aplikimet janë hapur.      2. Trajnerë dhe mentorë shqiptarë dhe të huaj.      1. Aplikimet janë hapur.      2. Trajnerë dhe mentorë shqiptarë dhe të huaj.     

Aplikimet për të përfituar një prej bursave të Influencer Academy kanë përfunduar!

Sigurohu që nuk je Robot!

Nëse ju do të jeni fitues ju do të kontaktoheni nga stafi i Influencer Academy.