Regjistrimet e Influencer Academy janë hapur!

Influencer Academy Scholarship

Suporton 1 talent duke ofruar një full scholarship.
Ju ftojmë të aplikoni deri më 20 nëntor!

1. Aplikimet janë hapur.      2. Trajnerë dhe mentorë shqiptarë dhe të huaj.      1. Aplikimet janë hapur.      2. Trajnerë dhe mentorë shqiptarë dhe të huaj.      1. Aplikimet janë hapur.      2. Trajnerë dhe mentorë shqiptarë dhe të huaj.      1. Aplikimet janë hapur.      2. Trajnerë dhe mentorë shqiptarë dhe të huaj.     

1. Aplikimet janë hapur.      2. Trajnerë dhe mentorë shqiptarë dhe të huaj.      1. Aplikimet janë hapur.      2. Trajnerë dhe mentorë shqiptarë dhe të huaj.      1. Aplikimet janë hapur.      2. Trajnerë dhe mentorë shqiptarë dhe të huaj.      1. Aplikimet janë hapur.      2. Trajnerë dhe mentorë shqiptarë dhe të huaj.     

Aplikoni për të përfituar një prej bursave të Influencer Academy:

Sigurohu që nuk je Robot!

Nëse ju do të jeni fitues ju do të kontaktoheni nga stafi i Influencer Academy.