Regjistrimet e Influencer Academy janë hapur!

Influencer Academy ka hapur aplikimet.

Çdo klasë pranon maksimumi 10 student.

1. Aplikimet janë hapur.      2. Trajnerë dhe mentorë shqiptarë dhe të huaj.      1. Aplikimet janë hapur.      2. Trajnerë dhe mentorë shqiptarë dhe të huaj.      1. Aplikimet janë hapur.      2. Trajnerë dhe mentorë shqiptarë dhe të huaj.      1. Aplikimet janë hapur.      2. Trajnerë dhe mentorë shqiptarë dhe të huaj.     

1. Aplikimet janë hapur.      2. Trajnerë dhe mentorë shqiptarë dhe të huaj.      1. Aplikimet janë hapur.      2. Trajnerë dhe mentorë shqiptarë dhe të huaj.      1. Aplikimet janë hapur.      2. Trajnerë dhe mentorë shqiptarë dhe të huaj.      1. Aplikimet janë hapur.      2. Trajnerë dhe mentorë shqiptarë dhe të huaj.     

Apliko si student

Tarifa e Akademisë: 350€ / muaj

Regjistrohuni duke plotësuar formularin e mëposhtëm:

Kontrolloni email-in tuaj për faturën elektronike. Ju do të kontaktoheni shumë shpejt nga meanaxher të akademisë rreth aplikimit tuaj.

Sigurohu që nuk je Robot!